SISTEMA S.A.T.E

El sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (S.A.T.E.) s’utilitza tant per a la rehabilitació d’edificis com per a obra nova.
És un sistema integral que combina l’aïllament termoacústic amb el revestiment d’acabat estètic de l’edifici. En tractar-se d’un sistema integral s’assegura completament la compatibilitat de tots els seus components, i presenta els següents avantatges:

  • Eliminació dels ponts tèrmics.
  • Reducció del risc de condensacions.
  • Impermeabilització de l’aigua de pluja.
  • Permeabilització del vapor d’aigua.
  • No redueix l’espai interior de l’habitatge i revaloritza econòmicament immoble.
  • En conseqüència s’assegura una reducció important del consum de combustibles, calculat en un 30% aproximat, el que permet un estalvi energètic continu de calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu. S’estima que la inversió realitzada pot ser amortitzada en els cinc set anys següents a la realització de l’obra.